• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนบ้านไสเหรียง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ระยะทาง 25 กิโลเมตร เนื้อที่ 12 ไร่ เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 6 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2507 โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านวังหลวงและเปิดเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2508 ผู้บริหารคนแรกชื่อนายกลั่น ประจันพล การจัดสร้างอาคารหลังแรก สร้างแบบพิเศษวาตภัย ขนาด 6*7 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน โดยใช้เงินและแรงงานของประชาชน คิดเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน ) ผู้ดำเนินการจัดสร้าง คือ นายดำ ซ้วนอั้น  นายพรหม แก้วประจุ และนายกลั่น ประจันพล ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนบ้านไสเหรียง คือ นายเคลือบ โสธรจิ กำนันตำบลเปลี่ยน ได้มอบที่ดินสนามหมู่บ้าน ซึ่งมีเนื้อที่ 23 ไร่ สำหรับก่อสร้างโรงเรียนปัจจุบันมี นายประดิษฐ์  สังขนุกิจ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 14:01:58 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประดิษฐ์ สังขนุกิจ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวมาลี ศรีเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,622
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไสเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bansairaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิดา สมเขาใหญ่ โทรศัพท์: 0646819099 อีเมล์: sopida121136@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]