• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านไสเหรียง

   1  

  นายระวี ศรีใหม่

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  นายวรรณชัย พรหมมา

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3

  พระครูสุมนอรรถกิจ

  กรรมการ

  ผู้แทนพระสงฆ์

  4

  ร.ต.ต.เชิดเชื้อ ชลสิทธิ์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5

  นางสำอางศรี แก้วนาค

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6

  นางปัญจรัตน์ ถูวะการ

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  นางวันทนี ดำคล้าย

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  8

  นางสาวมาลี ศรีเมือง

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  9

  นายประดิษฐ์ สังขนุกิจ

  กรรมการเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 14:01:58 น.

โรงเรียนบ้านไสเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bansairaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิดา สมเขาใหญ่ โทรศัพท์: 0646819099 อีเมล์: sopida121136@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]