โรงเรียนวัดชนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนวัดชนารามเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานให้บริการชุมชนเด็กทุกคนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  มุ่งสู่สากล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:24:28 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายศิริวัฒน์ พุดทอง
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสุรพล ขุนสุทน

  • นางศศิวรรณ แสนภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,101
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดชนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทธินี มีคล้าย โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaram@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]