โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช     อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  ประมาณ  ๔  กิโลเมตร  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนาประมาณ ๘  กิโลเมตร  โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร เดิมนักเรียนในถิ่นนี้ต้องเดินทางไปเล่าเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  และโรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา  ประชาชนและผู้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาในสมัยนั้น  จึงขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนไปยังจังหวัด

              ในปีงบประมาณ  ๒๕๑๐ ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาทให้ก่อสร้างอาคารเรียน  ๑ หลัง  แบบ  ป.๑ ก   จำนวน  ๓  ห้องเรียน  สร้างในที่ดินกรมประชาสงเคราะห์  ซึ่งเป็นเนินเขามีเนื้อที่ประมาณ  ๕  ไร่  ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๑๑  และเปิดเรียนในวันที่ ๔  พฤษภาคม  ๒๕๑๑  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  คือชั้นประถมปีที่ ๑  และ ๒  มีนักเรียนทั้งหมด ๘๓  คน  มีนายผุด  ช่วยสงค์  ทำหน้าที่สอนและรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๑๒   นายผุด  ช่วยสงค์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่  และปีต่อ ๆ มา  นักเรียนได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางราชการได้เพิ่ม อัตรากำลังครู  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้กับทางโรงเรียนและได้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 13:47:37 น.

โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิท พรหมมมา โทรศัพท์: 0995195929 อีเมล์: chonpong_77@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]