โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายจรัญ  เข็มขาว     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2. นายไพศาล  หนูแก้ว    กรรมการ

  3. นายสมคิด   ซ้ายซูจีน  กรรมการ

  4. นายเสน่ห์   จิตรตรี       กรรมการ

  5. นายประทุม  สนธิเมือง   กรรมการ

  6. นางสาวอังคณา  บุญฤทธิ์   กรรมการ

  7. นายอนันต์   ญาณแก้ว   กรรมการ

  8. นางสาวศศิธี  ช่วยสงค์  กรรมการ

  9. นางสาโรจน์  อินควรชุม  กรรมการ/ เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 13:47:37 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาโรจน์ อินควรชุม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจีระวรรณ วัชรกาฬ

 • นายฐิติวัฒน์ ภิรมย์รสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,358
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิท พรหมมมา โทรศัพท์: 0995195929 อีเมล์: chonpong_77@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]