โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

  สิกขา วัฒโน โหตุ     การศึกษา  คือ  การพัฒนา

   

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ดมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามสำนึกในความเป็นชาติไทย  วิถีชีวิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ความเป็นไทย  สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 13:47:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาโรจน์ อินควรชุม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณัฐตินา ร่มรุกข์

 • นางจีระวรรณ วัชรกาฬสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,492
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิท พรหมมมา โทรศัพท์: 0995195929 อีเมล์: chonpong_77@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]