โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 โดยพระเลี่ยน สิริปุญโญ "ด้ชวนราษกรบ้านเขาฝ้ายร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เสาไม้กลม หลังคามุ่จาก ต่อมาในวันที่ 17 กรกฏาคม 2502 จึงได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนและเริ่มเปิดทำการสอน โดยทางการได้สั่งให้นายเชื้อ ณ นคร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ในปีแรกเปิดรับนักเรียนชั้น ป.1และป.2 มีนักเรียน61 คน ครู 1 คน ปีการสึกษา2503 เปิดสอนถึงชั้นป.4  วันที่ 25 ตุลาคม 2505 อาคารเรียนถูกวาตภัย พังเสียหายหมดทั้งหลัง ครูร่วมกับผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นใหม่ที่เดิม ใช้เป็นที่เรียนเรื่ิอยมา  ปีการศึกษา2506 ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน ป.1จ ขนาด3 ห้องเรียน จำนวน 1หลัง สร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบรุปรายการ ในปีการศึกษา2508 นับเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกสุดของโรงเรียน  ( ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว เนื่องจากชำรุดตามสภาพการใช้งานนาน) ปีการศึกษา 2510 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1จ ขนาด3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง(ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว) และบ้านพักครู 1 หลัง  ปีการศึกษา 2513 ผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างโรงอาหารขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร 1 หลัง (ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:38 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจรูญ ศรีใหม่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอนัญญา อินทรภักดิ์

 • นายธวัตชัย วรเดชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075800187 อีเมล์: khaofay@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อนันตะพัฒน์ โทรศัพท์: 0935780588 อีเมล์: kanjana736@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]