โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

   

  เป้าประสงค์   ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ทั่วถึงและเสมอภาค


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:34:50 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอรุณ ศรีรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวราวุฒิ สุทธิช่วย

 • นางวนิดา อินปินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,168
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075535605 อีเมล์: bpr2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรุณ ศรีรัตน์ โทรศัพท์: 0874681501 อีเมล์: ิbpr2560@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]