โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔  ตำบลเขาน้อย  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๐๙  ในระดับชั้น ป.๑ - ป.๔ มีนักเรียน ๒๖ คน มีครูคนแรกคือ นายเชื่อง  สังข์ทอง เป็นสาขาของโรงเรียนวัดเขาน้อย อำเภอสิชล มีเนื้อที่ ประมาณ ๖ ไร่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก.  จำนวน ๑ หลัง  จากความร่วมมือของชาวบ้านได้ทำการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ตามลำดับ  มีผู้บริหารคนแรก คือ      

  นายสุทธิจิต  นันตสุวรรณ

  ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน ในระดับชั้น อนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมี       

  นายเสกศักดิ์  ยินดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู ๙ คน ครูธุรการ ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘๒ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-21 07:27:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเสกศักดิ์ ยินดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปราณี จิตสงคราม

 • นางจัตุพร เพชรชูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: ืีnuring03@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเสกศักดิ์ ยินดี โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: Seksak05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]