โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.ศิริภุมิ  คงทิม                        ประธานนักเรียน

  2. ด.ช.ภูมิพัฒน์  คำป้อง                 รองประธานนักเรียน

  3. ด.ช.นนทวัฒน์  ปานรอด            คณะกรรมการนักเรียน

  4. ด.ญ. กุลปรียา  หงษ์เกิด

  5. ด.ญ. จณิสตา  พรหมจรรย์

  6. ด.ญ. ศรัญญา  คงทิม

  7. ด.ช.  ณัฐนันต์  พัฒปาน

  8. ด.ญ. ธัชธิดา  ซังปาน

  9. ด.ญ.บุญญาพร  เกษรสิทธิ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-21 07:27:09 น.

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: ืีnuring03@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเสกศักดิ์ ยินดี โทรศัพท์: 0869407025 อีเมล์: Seksak05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]