• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    “ภายในปี  2558 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มาตรฐาน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาไทย  ก้าวไกลเทคโนโลยี มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-07 11:49:42 น.

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075389470 อีเมล์: huasaireun@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลทิพย์ สงทวน โทรศัพท์: 0865647697 อีเมล์: kamontip191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]