โรงเรียนวัดทะเลปัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            ข้อมูลโรงเรียนวัดทะเลปัง   ตั้งอยู่ที่เลขที่ 209   หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

                      โรงเรียนวัดทะเลปัง   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1พฤษภาคม   2480 โดยนายอำเภอและศึกษาธิการอำเภอเป็นเป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ได้ด้วยความอุปการะของพระครูคง ปทุมสโร  เจ้าอาวาสวัดทะเลปัง ในขณะนั้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยอาศัยโรงฉันและศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการสอน

                      พ.ศ. 2504ครูใหญ่และคณะครู กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยพระครูคง   ปทุมสโร  ได้ร่วมมือกันหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนถาวร ได้เงิน  101,589  บาท สมทบกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  30,000  บาท เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร   เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม   2504   สร้างเสร็จเมื่อวันที่  15  ตุลาคม   2504 ยังไม่ได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารหลังใหม่ โรงเรียนถูกพายุพัดพังหมด เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2505  นักเรียนจึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียนต่อไป

                      พ.ศ. 2508ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน  120,000  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 5  ห้องเรียนหนึ่งหลัง  โดยวัดทะเลปังอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัดจำนวน  9  ไร่ 3 งาน 17  ตารางวา  สร้างเสร็จเมื่อวันที่7 ธันวาคม 2508  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2509

                     พ.ศ. 2523   โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  จำนวน 3 ห้องเรียน 1หลัง เป็นเงิน320,000บาท

                      พ.ศ. 2526โรงเรียนได้รับงบประมาณ   สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 201/25261หลัง

                     พ.ศ. 2551    พระประเสริฐ   ปิยสีโล   เจ้าอาวาสวัดทะเลปัง  ร่วมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในชุมชนทะเลปัง  ทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้เงินประมาณ  300,000  บาท  สร้างอาคารห้องสมุดให้กับนักเรียน

            พ.ศ.  2552    โรงเรียนได้รับงบประมาณ   สร้างส้วม  แบบ   1  หลัง

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดทะเลปัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170 โทรศัพท์  075-389087อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3ประมาณ  30กิโลเมตร  การคมนาคมใช้ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต สามารถใช้การได้สะดวกตลอดทั้งปี  เขตบริการของโรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่  1ตำบล คือ หมู่ที่1  และ  หมู่ที่2ตำบลหัวไทร การจัดการศึกษา ในปัจจุบันได้จัดตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา โดยรับเด็กที่มีอายุก่อนการศึกษาภาคบังคับ 1 ปี จนถึงชั้นศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดทะเลปัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นารีรัชญ์ สุขเสนา โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์: Nareeruth2516@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]