โรงเรียนวัดทะเลปัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายอิสระภาพ  สุดทองคง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานคณะกรรมการ

  2. นายจำัรัส   สังข์อุ่น                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

  3. นางนงเยาว์  จันทร์ทองแก้ว          ผู้แทนครู                                 กรรมการ

  4. นายประเวศ  ปลอดเดช                 ผู้แทนศิษย์เก่า                        กรรมการ

  5. นางณิชา  จันทร์ศรี                        ผู้แทนองค์กรชุมชน                 กรรมการ

  6. นายอดิศักดิ์  แสงอุไร                    ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  7. พระเสริม  สิริปัญโญ                      ผู้แทยพระภิษุสงค์                     กรรมการ

  8. นายวัชระ  รัตนรัตน์                       ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลปัง                                          คณะกรรมการและเลขานุการ                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดทะเลปัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นารีรัชญ์ สุขเสนา โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์: Nareeruth2516@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]