โรงเรียนวัดทะเลปัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายนันทวุธ  หลวงรักษ์             ประทานคณะกรรมการ

  2. เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ศรี                รองประธานกรรมการ

  3. เด็กชายปริญญา  ชุมยวง                  กรรมการ

  4. เด็กหญิงอรกานต์  รักบัวทอง             กรรมการ

  5. เด็กชายณัฐพล  แสงอุไร                    กรรมการ

  6. เด็กชายชญานินท์  อ้นเมฆ                 กรรมการ

  7. เด็กชายณัฐพล  แสงอุไร                    กรรมการ

  8. เด็กหญิงอัญมณี  ทองดี                     กรรมการ

  9. เด็กชายธเนษฐ  รัตนรัตน์                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดทะเลปัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นารีรัชญ์ สุขเสนา โทรศัพท์: 084-3981938 อีเมล์: Nareeruth2516@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]