โรงเรียนบ้านวังลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           โรงเรียนบ้านวังลุง

   

  นายคณิต            คุณโลก              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ

  พระสมจิตร         ฐิตธมฺโม             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                      กรรมการ

  นายถาวร            ปานสวัสดิ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  นายภักดี            คุณโลก              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  นางชุติภา           คุณโลก              ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

  นายคำนวณ         รูปโอ                 ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

  นางจำเนียร         บริมนต์              ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

  นายนุกูล             กาญจนะ             ผู้แทนครู                                    กรรมการ

        นางพิญญู           สุทธิพันธ์             ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังลุง        กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 13:43:48 น.

โรงเรียนบ้านวังลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 394012 อีเมล์: school394012@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: natpailin klinlokai โทรศัพท์: 0629511615 อีเมล์: natpailin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]