โรงเรียนบ้านวังลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • E-service
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน       สุขภาพดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ

  สีประจำโรงเรียนคือ       สีเหลือง- สีเขียว

  สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางสติปัญญา

  สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ ความร่มรื่น

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา           น้อมนำสู่ธรรมะ  สรภัญญะพัฒนาใจ

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา          เศรษฐกิจพอเพียง

   

  วิสัยทัศน์ (Vision)

  ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านวังลุงมุ่งพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อาเซียนและสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-23 15:46:38 น.

โรงเรียนบ้านวังลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 394012 อีเมล์: school394012@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: natpailin klinlokai โทรศัพท์: 0629511615 อีเมล์: natpailin@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]