โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

   

   

      ๑   เด็กชายจันทร์วัฒน์  ทองรักษ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  ประธานสภานักเรียน

      ๒   นายศราวุธ  พุทธพงศ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๑

      ๓   เด็กชายจิรวัฒน์  เปลี่ยวปลอด

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๒

      ๔   เด็กชายฤทธิจักร  ดาราแสง

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔

  กรรมการ

      ๕   เด็กหญิงประภากร  สานุกูล

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑

  กรรมการ

      ๖   เด็กหญิงวรปรัญ เยี่ยมวิริยะกูล

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

      ๗   เด็กหญิงมานิตา  อินคำ

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

      ๘  เด็กหญิงตีรณา  พิชัยรักษ์

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

  กรรมการ

      ๙   เด็กหญิงมุฑิตา  บรรเจิดฤทธิ์

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  กรรมการ

     ๑๐  เด็กชายธีระศักดิ์  กาญจนะ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๑๑  เด็กหญิงวรรณิษา  ภักดีชาติ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๑๒  เด็กหญิงวฤนดา  หุ่นกรีด

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๑๓  เด็กหญิงวรรณริษา  บัวศรี

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๑๔  เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญจังหูน

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  กรรมการ

     ๑๕  นายพรสวรรค์  รัตนวรรณ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:58:11 น.

โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0819588646 อีเมล์: sch765262@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางอรอุมา ทลิกรรณ์ โทรศัพท์: 0951421165 อีเมล์: laddawan_104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]