โรงเรียนวัดโทเอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ๑.นางสาวปรัชญาพร  สัณฐมิตร          ประธานสภานักเรียน

  ๒.นายสุรเชษฐ์  บัญนาค                      รองประธานสภานักเรียน

  ๓.เด็กหญิงสุนิษา  นาคาสุ                   เลขานุการ

  ๔.นายสรายุทธิ์  แยงกุลเชาว์              ประชาสัมพันธ์

  ๕.เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ่งบุญ                หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  ๖.นายจักรพัน  นาคาสุ                          หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  ๗.เด็กหญิงณัฐวดี  ชูโชติ                     หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและอนามัยโรงเรียน

  ๘.เด็กหญิงจินดามัยมินทร์  มุสิกสิน  เหรัญญิก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:50:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม อนุรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางขวัญตา นวลแป้น

 • นางสาวรัตนากร มุ่งมาไพรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,050
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโทเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075765262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวลัดดาวรรรณ คันธิก โทรศัพท์: 089-4751751 อีเมล์: laddawan_104@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]