โรงเรียนวัดสากเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดสากเหล็ก

  นายพรชัย  กลิ่นทิพย์                             ประธานคณะกรรมการฯ

  นางเพียงใจ  ลายพยัคฆ์                         กรรมการ

  นายบูชา  บุญยเกียรติ                             กรรมการ

  นายสายัณห์  นาวารัตน์                          กรรมการ

  นายสัญญา  คงเพ็ชร                       กรรมการ

  นายปราโมทย์  อาวรณ์                           กรรมการ

  พระสมุห์บุญส่ง  ขฺนติโก                   กรรมการ

  นายคันโธ   คันธิก                          กรรมการ

  นายตะวัน พันธุ์ชูศรี                                    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนวัดสากเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0855770029 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายตะวัน พันธุ์ชูศรี โทรศัพท์: 0815391793 อีเมล์: tawanth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]