โรงเรียนบ้านไสขาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                                   รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านไสขาม

                               1     นายสมชาย    ล้อมเมือง       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 ประธานกรรมการ

                              2.    นายนิรันดร์  หนูเรือง              ผู้แทนผู้ปกครอง                                           รองประธานกรรมการ

                             3.     นางนฤมล  ขุนรัง                   ผู้แทนครู                                                       กรรมการ

                             4.    นางพุ่ม  ไชยยัง                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                      กรรมการ

                             5.    นายธานี  ภูชงค์                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ

                             6.    นายสมบูรณ์    สมัยแก้ว          ผู้แทนศิษย์เก่า                                             กรรมการ

                             7     พระสมยศ  กิตติสาโร               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ

                            8.    นายสำมวล  ประภาวดี              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

                            9.     นายผุด   ขำวิเศษ                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม                กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:02:44 น.

โรงเรียนบ้านไสขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอุมาพร ขุนรัง โทรศัพท์: 0626145397 อีเมล์: nakon0626145397@ gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]