โรงเรียนวัดกัด


ประวัติโรงเรียนวัดกัด

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายปราโมทย์ บุญมูสิก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกัด

นายอารมณ์ ฤทธิ์บรรเจิด
นางพวงเพ็ญ คงพินิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกัด โทรศัพท์: 450122 อีเมล์: watkut48@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรูญ นาคเลิศ โทรศัพท์: 0862715732 อีเมล์: charoon_719@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ