โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากลง

  1. นางสาวจันทิมา  ศรีนุรัตน์           ประธานกรรมการ         มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. นายปรีชา   ราชประดิษฐ์           รองประธานคนที่ ๑       มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายอำนวย  จันทร์ชุม              รองประธานคนที่ ๒       มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายวันชัย   แก้วหีด                กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายประวัติ  ชูวิรัตน์                กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายไสว  จันทร์เอียด               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  7. นายดำรง  หนูเพชร                 กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ
  8. นายปรียา  บุญชูช่วย               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
  9. นางเบญญา  แก้วนุ่น               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนศิษย์เก่า
  10. นายจำนงค์  แก้วเทพ               กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
  11. นายณรงค์  มะค่อม                 กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์กรชุมชน
  12. พระสุรินทร์ ฉันตโก                 กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
  13. นางเกษร เพชรนิล                  กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
  14. นายวิสุทธิ์  ส่งนวล                  กรรมการ                  มาจากสัดส่วน    ผู้แทนครู
  15. นายมาณพ เสียมไหม                กรรมการและเลขานุการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากลง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 14:55:26 น.

โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklong633@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ โทรศัพท์: 0874677783 อีเมล์: thanchanok.jah@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]