โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านปากลงเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้  พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ยึดหลักการมีส่วนร่วม

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-26 15:48:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมาณพ เสียมไหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิทัศ นิ่มชนะ

 • นางขนิษฐา จุลวัจน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ โทรศัพท์: 0874677783 อีเมล์: thanchanok.jah@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]