โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก














 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านปากลงเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้  พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ยึดหลักการมีส่วนร่วม

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-09 04:50:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมาณพ เสียมไหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิทัศ นิ่มชนะ

 • นางอุไรวรรณ แก้วหนู







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญญา ทรัพย์โสม โทรศัพท์: 0895948902 อีเมล์: kruboonya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]