โรงเรียนบ้านนบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • .

  ๒.

  ๓.

  ๔.

  ๕.

  ๖.

  ๗.

  ๘.

  ๙.

  นายจิรวุฒิ  เมืองสุวรรณ์

  นายรัชจิต  สมประสงค์

  นางสาวจำปี  เพ็ชรนิล

  นายทัศนัย  ปานปลอด

  นายพัฒนา  รัตนวงศ์

  นางสาวมาลินทิพย์  เมืองสุวรรณ์             

  พระครูภาวนารัตนวิสิฐ

  นางจันทิมา  คุณสุทธิ์

  นางปุณยภา  แก้วนุ่น

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  ผู้แทนพระภิกษุ

  ผู้แทนครู

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนบ

  ประธานกรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 14:50:18 น.

โรงเรียนบ้านนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 084-4124048 อีเมล์: punyapa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิดาวรรณ ยมเกิด โทรศัพท์: 0979280467 อีเมล์: tidawan3537@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]