โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ประวัติโรงเรียนวัดโรงเหล็ก

 

โรงเรียนวัดโรงเหล็กเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 มี นายสมปอง วัยทอง กับราษฎร  หมู่ 2  (ปัจจุบันหมู่ที่ 7)  ตำบลนบพิตำ  เป็นผู้ดำเนินการริเริ่มร่วมกับชาวบ้าน  
และ พระครูสังวรจริยานุยุติ  (พระใบฎีกาสมพร จิตตปัญโญ)  เจ้าอาวาสวัดโรงเหล็ก  เป็นผู้บริจาคที่ดิน  จำนวน  12  ไร่ สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  และให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดโรงเหล็ก
เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ในปีการศึกษา 2519   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เป็นครั้งแรกมีนักเรียน  33  คน   ครู 1 คน คือ นายทวี  สุดาวรรณศักดิ์  โดยมี นายทวี  สุดาวรรณศักดิ์  เป็นครูใหญ่และครูคนแรก

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-22 11:04:28 น.

นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโรงเหล็ก

นายทนงค์ ทวีแก้ว
นางสุภา ทวีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,092
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 307185 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: omemimi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]