โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ประวัติโรงเรียนปากพนัง

 

     โรงเรียนปากพนัง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒  ตามคำแนะนำของพระรัตนธัชมุนี (ม่วง)  ผู้อำนวยการศึกษาและเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช  โดยมี นายผัน  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง  กับพระภิกษุจันทร์ เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง  ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนชาวปากพนัง สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นที่วัดเสาธงทอง  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  กั้นด้วยไม้กระดาน  หลังคามุงจาก  มี ๖ ห้องเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.๑ - ป. ๓  มีนักเรียนเข้ามาเรียน ๑๕๐ คน  และเพื่อเป็นเกียรติแก่นายผัน  ไพบูลย์บำรุง  จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนไพบูลย์บำรุง"  มี    นายผัน  กับพระภิกษุจันทร์  เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน  และมีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตามลำดับดังนี้

     ๑. นายห่อ  จันทราทิพย์     ต่อมาลาออกไปรับราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข

       ๒. พระภิกษุเลี่ยม  สิงหพันธ์     ต่อมาลาอุปสมบทและไปรับราชการแผนกการคลัง

       ๓. นายบัว  ไชยนุพงศ์     ต่อมาไปรับราชการที่อำเภอหัวไทร

       ๔. นายเจริญ  วราภรณ์     ต่อมาไปรับราชการที่อำเภอหัวไทร

       ๕. ราชบุรุษบุญช่วย  กาญจนาภรณ์     ตำแหน่งธรรมการอำเภอ  เป็นครูใหญ่อีกตำแหน่งด้วย

       ๖. นายพร้อม  มณีสาร ป.     ตำแหน่งธรรมการอำเภอ  เป็นครูใหญ่อีกตำแหน่งด้วย

       ปี ๒๔๖๕  ทางราชการได้สร้างอาคาร ๑ หลัง  ตรงที่เป็นโรงเรียนเทศบาล ๑ ในปัจจุบัน  ปี ๒๔๗๔  นายพร้อม  มณีสาร  เป็นครูใหญ่  ได้เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และได้ขยายชั้นเรียนปีละชั้นจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ในปี ๒๔๗๘  ผู้ที่มีความต้องการเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ต้องไปเรียนที่จังหวัด หรือจังหวัดอื่น  ปี ๒๔๘๑  นายถัด  พรหมมานพ  เป็นครูใหญ่  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  โดยไปสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง  ที่วัดนันทาราม  ในปีนี้ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น ๑ หลัง  ณ ที่โรงเรียนปากพนัง ปัจจุบัน  ในปี ๒๔๘๒  เปิดทำการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ  มีนักเรียนตั้งแต่ ม. ๑ - ม. ๖

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-24 15:58:06 น.

นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นางสาวจินตนา แป้นคง
นางอนงค์นุช คลอดเพ็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: nipapan0509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]