โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                                                                                                                                วิสัยทัศน์

                          โรงเรียนวัดนิโครธาราม  เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความณุ้ตามหลักสูตร สู่ทักษะชีวิตที่ดี มีดนตรีส่งเสริมกิจกรรม ร่วมความสัมพันธ์กับชุมชน

                                                                                                                                  ปรัชญา

                                                                                                             วิชาการเด่น  เน้นกิจกรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:13:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย ทองคง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวัลลดา คงสามารถวัฒนา

 • นางชูศรี สิทธิศิลป์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,762
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 0-7659-9122 อีเมล์: nikro@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข โทรศัพท์: 0892561757 อีเมล์: authaiwan.ni@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]