โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •     ข้อมูลทั่วไป   

              โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ตั้งอยู่ เลขที่ 19/1  มู่ที่ 6  ตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84160  โทรศัพท์  077-380-273  โทรสาร  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1   

   

      ข้อมูลด้านการบริการ    

               1.  ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร  นายสุริยา   จันทร์สงค์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. วิชาเอกบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่ง  ที่โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม 2549  จนถึงปัจจุบัน   

               2.   ผู้ช่วยผู้บริหาร  (ที่ได้รับแต่งตั้ง) – คน   

               3.   ประวัติโดยย่อ คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา   

   

      ประวัติโดยย่อ   

            โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 30 ถนนสายสุราษฎร์-นครศรีธรรมราช ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  30 กิโลเมตร  มีเขตบริการโรงเรียน 2 หมู่บ้าน คือ หมูที่ 6 และหมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 2 แปลง รวม 48 ไร่  ได้รับความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียนจากจังหวัด  ราษฎรในหมู่บ้านและประธานมูลนิธิการศึกษามิตรภาพ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2511  จนถึงปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม  11  ห้อง  โดยมีนายสุริยา  จันทร์สงค์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  

   

      คำขวัญของโรงเรียน   

            เสียสละ  สามัคคี  เรียนดี  มีน้ำใจ ใฝ่กีฬา     

   

     สีประจำโรงเรียน   

            เขียว – ขาว                                

            เขียว : สดชื่อ เจริญงอกงาม         

            ขาว :  สะอาด บริสุทธิ์ ผุดผ่อง      

   

     อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201   

            “สืบสานภูมิปัญญา มโนราห์งาม”   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 12:50:38 น.

โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]