โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201   

        ประกอบด้วย   

                  1.  นายสุทัศน์  กิจไพบูลทวี               ประธาน    

                  2.  นายศุขโข   อ่อนนวล                    รองประธาน   

                  3.  นายสหัส  พรหมสงฆ์                    กรรมการ   

                  4.  นายพิทักษ์  ทองประสม               กรรมการ   

                  5.  นายอรุณ   จันทร์เกิด                    กรรมการ  

                  6.  นางวานิสา  ปิ่นแก้ว                      กรรมการ   

                  7.  นางสาวรัชนี  นวลมูสิก                  กรรมการ   

                  8.  นายพงษ์ศักดิ์   พินิจ                    กรรมการ   

                  9.  นายเชษฐพล  อัสดาธร                 กรรมการ   

                10.  นายฉลอง    รักแก้ว                      กรรมการ   

                11.  นายสุมล  นวลงาม                        กรรมการ   

                12.  นายโชคชัย  เฉลิมเกียรติ              กรรมการ   

                13.  นายสมบัติ  นวลจันคง                   กรรมการ   

                14.  นายสุนทร  เมฆสุข                       กรรมการ   

                15.  นายวิโชติ    รองนุชิต                    กรรมการ   

                16.  นายสุชาติ    กลเเกม                    กรรมการ   

                17.  นายสุริยา  จันทร์สงค์                    กรรมการและเลขานุการ   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-19 14:37:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา จันทร์สงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริเพ็ญ ปลื้มใจ

 • นางสาวกนกพร ปรีชาปัญญากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,425
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]