โรงเรียนบ้านยูงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านยูงงาม

 

         โรงเรียนบ้านยูงงามตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าชี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตั้งขี้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๑๘ โดยนาย สุวรรณ  รัตนพิทักษ์  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎร์ในหมู่บ้าน จำนวน  ๘๐  คน  ได้ร่วมกันก่อสร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจากนายสำอาง โหล์เหล็ก     และ นายเรียน  โหล์เหล็ก  จำนวน  ๑๐  ไร่  เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพื้นดิน  หลังคามุง ด้วยจากสาคูขนาดกว้าง  ๓.๕๐  เมตร ยาว  ๒๐  เมตร  และเปิดสอน เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๘ ทางราชการ ได้แต่งตั้ง นายมณี  นุ่มนวล     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียน  ๖๗  คน  ต่อมาภายหลังได้ซื้อเพิ่มอีก  ๑  ไร่  ๒ งาน  รวมมีเนื้อที่  ๑๑  ไร่  ๒  งาน 

          ภายหลังสำนักงานพัสดุ  กรมธนารักษ์ได้สำรวจใหม่รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๑  ไร่  ๒  งาน  ๙  ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป๑ ก. ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบกรมสามัญ  ๑ หลัง  ส้วมขนาด  ๒  ที่นั่ง  จำนวน  ๑  หลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมเกียรติ ชูส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยูงงาม

นายประหยัด กันแก้ว
นางยุภาวรรณ นุสันรัมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

932
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยูงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0899086692 อีเมล์: somkeast_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภรณ์ เกิดเพชร โทรศัพท์: 085-6196148 อีเมล์: vaw_2532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]