โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

         โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   ตั้งอยู่เลขที่ 66/2   หมู่ที่ 2    ตำบลบางเดือน    อำเภอพุนพิน    

จังหวัดสุราษฎร์ธานี     รหัสไปรษณีย์  84130   โทรศัพท์หมายเลข  077-443039  

 มีระยะทาง ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

 ประมาณ 25  กิโลเมตร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 -  6   มีเนื้อที่  6 ไร่

โดยมีกำนันพิณ  กองประดิษฐ์ กำนันตำบลบางเดือนและท่านขุนพิพิธสุพรรณภูมิ นายอำเภอท่าโรงช้าง

ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นทางการ  เปิดเรียนเมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2461  ทำการสอนโดย

หลวงพ่อพัว จิตรัตน์ และนายเริ่ม เสมสันต์ ทำการสอนในโรงธรรมของวัดจันทร์ประดิษฐาราม   

ปัจจุบันโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม มีอายุ 98  ปี มีจำนวนเขตพื้นที่บริการ 4 เขตได้แก่  หมู่ 1 หมู่ 2   หมู่ 3 

และหมู่ 4  ต.บางเดือน   อ.พุนพิน   จ.สุราษฎร์ธานี    ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียน  1 คน   ครูผู้สอน   7  คน 

ครูจ้างสอน  2    คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1  คน   นักการภารโรง  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-10 07:45:36 น.

นายนิพนธ์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,595
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร โทรศัพท์: 0862791683 อีเมล์: saksit1143@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]