โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา


  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี

  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2482 เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ขณะนั้นตั้งติดกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

  ต่อมาในปี พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานีย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่

  และมอบสถานที่เดิมให้โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี จนกระทั่ง

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 โรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ

  เป็น "โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา" ให้จัดการศึกษาแบบสหศึกษา

  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:55:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมร เผือกเดช
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประหยัด ไทยเสน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเศษ วรรณศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพศาล ชนีมาส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาลี ลิ้มไกรสรรณ์

 • นางจิระพงศ์ คงรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,571
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077275860 อีเมล์: suratpit@srp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นวรัตน์ โอบอ้อม โทรศัพท์: 0918214138 อีเมล์: navarat@srp.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]