โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •          1. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

            2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

            3. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

            4. เพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:47:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประยุทธ์ รัตนกาญจน์

 • นายธนากร ปลื้มใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,387
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077379034 อีเมล์: kanchanadit.kd@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล โทรศัพท์: 0954179009 อีเมล์: krunong.047@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]