โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  ภายในปี๒๕๖๐  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูมีความรู้ความสามารถตามมรฐานวิชาชีพ การบริการที่ดีภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:47:32 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
  • แนะนำบุคลากร

  • นายธนากร ปลื้มใจ

  • นายเสวก โภคากรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,387
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077379034 อีเมล์: kanchanadit.kd@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล โทรศัพท์: 0954179009 อีเมล์: krunong.047@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]