โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

                  โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   เป็นแบบอย่างที่ดี  มีวิถีชีวิตพอเพียง  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของท้องถิ่นและสู่ความเป็นสากล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 01:26:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบุญเรียง จันทร์ทัน

 • นายมนัสพงษ์ บุญญะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,029
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077346093 อีเมล์: ratchaprapha27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา ซุ่นสั้น โทรศัพท์: 0872637411 อีเมล์: sujittrasunsan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]