• E-service รร.บ้านนกงาง
  • SMSS

  • ประวัติโรงเรียน
  •                

                 โรงเรียนบ้านนกงาง  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ   พ.ศ. 2480 ในเขตพื้นที่ของวัดนกงาง มีนายชุมพล พยัฆพันธุ์   เป็นครูใหญ่คนแรกโดยใช้ชื่อโรงเรียนวัดนกงางต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน  2499 ทางราชการจัดสรรที่ดินจำนวน 15ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา  เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาชีวะศึกษา จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 38,000 บาท  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนกงาง มีอายุ 82 ปี  จัดการศึกษา อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการหมู่ที่  5,7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  


     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 09:02:48 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]