• E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1.

  นายสมพร  ช่วยสองเมือง

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายสุภาพ  ผลขำ

  กรรมการ

  3.

  นายเรวัต  นวลเขียน

  กรรมการ

  4.

  นายย่าโกบ  ขุนช้าง

  กรรมการ

  5.

  นายว่าหยัน  หมานหนำ

  กรรมการ

  6.

  นายสุชาติ  การสมาน

  กรรมการ

  7.

  นางสาวธิดา  ชูแก้ว

  กรรมการ

  8.

  นายหมาดส๊ะ  หมานหนำ

  กรรมการ

  9.

  นายถาวร  นวลเขียน

  กรรมการ

  10.

  นางมยุรี  ทวีลาภ

  กรรมการ

  11.

  นางขวัญใจ  บุญเครือ

  กรรมการ

  12.

  นายสมเกียรติ  แซ่ลี่

  กรรมการ

  13.

  นายชัยพรรย์  ร่มเย็น

  กรรมการ

  14.

  พระมหาพิพัฒน์  สุจิณุโณ

  กรรมการ

  15.

  นายปรีชา  อักษรพิบูลย์

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 09:02:48 น.

โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]