• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • Øวิสัยทัศน์

    ภายในปี  ๒๕๖๓  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  จัดการศึกษามีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ก้าวไกลเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  จริยธรรม

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-21 18:34:21 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897126 อีเมล์: bandanschool5@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชนีวรรณ แก้วชูใส โทรศัพท์: 0862730723 อีเมล์: ktook2010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]