ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านบางปรุ

 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านบางปรุ

               โรงเรียนบ้านบางปรุ  เดิมสร้างในท้องที่หมู่ 6  โดยมีนายพัว คงหาญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เป็นผู้จัดสร้าง  โดยขอความช่วยเหลือจากราษฎร  และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 รวบรวมทุนทรัพย์และสละแรงงานในการปลูกสร้าง  ต่อมานายเสี่ยงจุ้ย ลิ่มตัน  ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล"  มีนางสาวสมภพ คงหาญ  เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่  ต่อมาราชการให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านบางปรุ" ในปี พ.ศ.2500  ทางราชการได้ให้งบประมาณ 32,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 อาชีวะ  และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2501  ใน พ.ศ.2511 ได้รับมอบอาคารเรียนแบบ ป.1ก. ขนาด 2 ห้องเรียน  มีอุปกรณ์พร้อมด้วยงบประมาณ 40,000 บาท

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางปรุได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 125 คน  มีครูผู้สอน 11 คน โดยมีนายเริงชัย รักเจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปรุ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-11 22:03:09 น.

นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางปรุ

นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนา
นางสาวทิพย์ เมฆกกตาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,648
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]