• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  
  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  3. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนรวม

  4. ร่วมมือกับชุมชน  องค์กรต่างในการสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-10-11 22:03:09 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจตุพร พิณเเก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรภี คงหาญ

 • นางจรรยา ริ่มไทยสงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,045
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]