• Social Network
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •             คณะกรรมการสถานศึกษา               

  ที่
  ชื่อ
  นามสกุล
  ตำแหน่ง
  นายสุทิน
  จำปาดะ
  ประธานกรรมการ
  ด.ต.เจริญ
  เจ๊ะหนู
  กรรมการ
  นางสุภาพร
  หาญสนาม
  กรรมการ
  นายโกมล
  สมจิตร
  กรรมการ
  นางสาวกนกวรรณ
  บิอะหวัง
  กรรมการ
  นายญาณภัทร์
  เรืองฤทธิ์
  กรรมการ
  นายร่อศักดิ์
  ร่าหมาน
  กรรมการ
  นายตะเหตุ
  เด็กหลี
  กรรมการ
  นายอนุสรณ์
  คงเจริญเมือง
  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 10:03:22 น.

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077-989890 อีเมล์: suksamran@rnedu.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]