• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

    ๑.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

    ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ

    ๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม

    ๔.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจักระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

   

  เป้าประสงค์

    ๑.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ๓.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา

    ๔.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมที่มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้และการให้บริการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:15:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุไลหมาน สัมผัด

 • นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,218
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077893077 อีเมล์: bansuksamran_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัตธิญา สงวนศักดิ์ โทรศัพท์: 0872660031 อีเมล์: aomjungcs@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]