ประวัติโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

 

จากสมุดหมายเหตุรายวันแจ้งว่า ได้เริ่มมีการสอนหนังสือไทยในจังหวัดระนองเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2449 ณ บริเวณโรงพยาบาลเก่าริมคลองสะพานยูง (ข้างโรงเรียนชาติเฉลิมปัจจุบัน)  โดยมีนายออน เนียมคำหอม เป็นครูใหญ่ จนถึง ปี พ.ศ. 2462 พระพิไชยชิณเขตต์ (คอยู่ซิ่น ณ ระนอง) และพระยารัตนเศรษฐี (คอยู่งี่ ณ ระนอง) ได้มอบอาคารบ้านและที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจึงย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่ดินดังกล่าว และได้ขนานนามว่า “โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลระนองในปัจจุบัน

         ใน ปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ ณ อาคารซึ่งสร้างใหม่ ณ สนามทุ่งเมรุ (โรงเรียนสตรีระนองในปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง” สถานที่เดิมได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง จนกระทั่งอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนองชำรุด จึงย้ายนักเรียนโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง ไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดระนองตามเดิม

         ใน ปี พ.ศ. 2496 ได้แยกนักเรียนสตรีมาเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง และกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนระนองพิชัยรัตนาคาร” ครั้งที่สองได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร”   เหมือนปี

พ.ศ. 2462

         ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม จึงได้ทำการก่อสร้างในเนื้อที่ดิน

ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง การก่อสร้างอาคารเรียนสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม

พ.ศ. 2514 และในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ ที่ใหม่นี้

ปัจจุบันโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 76 ไร่ 2 งาน 96.6

ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดชั้นเรียน  คือ  11-11-11 / 8 – 8 - 8 

รวมทั้งหมด 57  ห้องเรียน  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-22 14:08:57 น.

นายพรเทพ แป้นเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิชัยรัตนาคาร
นายถิรฉัตร คงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิชัยรัตนาคาร
นางสาวพรรัตน์ เอกพันธ์พงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิชัยรัตนาคาร

นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล
นางศรัญญา นันทโช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

105
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 077811078 อีเมล์: phichai_ranong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุลีพร อยู่ประสิทธิ์ โทรศัพท์: 0815692990 อีเมล์: krutik_pr@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]