โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร


ประวัติโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

 

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ในอดีตเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง   เปิดทำการสอนครั้งแรก  ระดับชั้น ม.ศ.1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2519 อาศัยห้องเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาฝาชี มีนักเรียนรุ่นแรก 36 คน ครู 4 คน ภารโรง 1 คน  มีนายเจริญ  เชื้อเพชรเป็นครูใหญ่คนแรก

                ปีการศึกษา 2546   เปลี่ยนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา เป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน(อำเภอละอุ่น)

               ปีการศึกษา 2548   นายพรเทพ  แป้นเพชร เป็นผู้อำนวยการ พัฒนาโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันต่อเนื่อง จนผ่านการประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-05 13:44:41 น.

นายราเชนทร์ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละอุ่นวิทยาคาร

นางสาวพิมพา กาหลง
นางสาวทิพย์วรรณ ทับแบน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร โทรศัพท์: 077847181 อีเมล์: launwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจรินทร์ อยู่นอก โทรศัพท์: 0814419274 อีเมล์: buaepun@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ