โรงเรียนบ้านในเหมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านในเหมือง

  1. นายประทีป  เกิดพุ่ม                                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      ประธานกรรมการ

  2. นายประเสริฐ  พรหมมา                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

  3. ร.ต.ท.โกมล  บัวฤทธิ์                                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

  4. นางศิริณา  นัทธี                                                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      กรรมการ

  5. นายเชาวลิต  รัตนะ                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      กรรมการ

  6. นางชื่นจิต  ศรีเอี่ยม                                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

  7. นายอุดร  ยินดี                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ

  8. นางสาวสาว  เรืองฉาย                                        ผู้แทนผู้ปกครอง                                                กรรมการ

  9. นางมยุรี  ทองยวน                                              ผู้แทนครู                                                             กรรมการ

  10. นางสาวนันทิยา  นกแพทย์                             ผู้แทนองค์กรชุมชน                                              กรรมการ

  11. นายวัชระ  สุวรรณกลาง                                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        กรรมการ

  12. นางชวนพิศ  คำจันทร์                                      ผู้แทนศิษย์เก่า                                                    กรรมการ

  13. นายวิชา  เพชรสุวรรณ                                     ผู้แทนองค์กรศาสนา                                            กรรมการ

  14. นายเชื้อ  กุลมณี                                               ผู้แทนองค์กรศาสนา                                            กรรมการ

  15. นายสมชาย  อรุณโรจน์                                    ผ.อ.สถานศึกษา โดยตำแหน่ง                              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:24:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย อรุณโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิริวัฒน์ ปราบคช

 • นางมยุรี ทองยวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,788
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านในเหมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077-595212 อีเมล์: ฺBannaimuang@gamil.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณี ชื่นเจริญ โทรศัพท์: 0818924504 อีเมล์: Ael2501@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]