โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์โรงเรียนสวีวิทยา

    "ความรู้ดีมีคุณธรรม    ก้าวทันเทคโนโลยี     มีมาตรฐานระดับสากล     เพื่อคุณภาพชีวิตทีี่่ดี  ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-10 10:14:32 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]