โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์โรงเรียนสวีวิทยา

    "ความรู้ดีมีคุณธรรม    ก้าวทันเทคโนโลยี     มีมาตรฐานระดับสากล     เพื่อคุณภาพชีวิตทีี่่ดี  ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 20:10:07 น.

โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwittaya@sawi.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์ โทรศัพท์: 0856797287 อีเมล์: ph.pimmas@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]