โรงเรียนสวีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนสวีวิทยา

  "ความรู้ดีมีคุณธรรม    ก้าวทันเทคโนโลยี     มีมาตรฐานระดับสากล     เพื่อคุณภาพชีวิตทีี่่ดี  ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-24 23:09:52 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกรียงศักดิ์ อัจกลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณาพร อยู่สุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเกตุวดี บุญเปีย

 • นางสาวจิรารัตน์ ถิ่นนุกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077531217 อีเมล์: sawiwitaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ โยธินะเวคิน โทรศัพท์: 0835080054 อีเมล์: usaneeyo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]