โรงเรียนบ้านแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านแคได้เปิดสอนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2481  โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลแค 1” (สุเหร่าบ้านแค) มีนายเคลื่อน (บุญฤทธิ์) หนูเกื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก มีผู้บริหารที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 11 คน  ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นางเอกจิตรา  จันทร์จิตจริงใจ

    ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแค เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน  2553

    จำนวน   10   ห้องเรียน   ครูจำนวน   12   คน   ครูช่วยราชการ  1  คน พนักงานราชการ  1  คน    นักการภารโรง  1  คน

    โรงเรียนบ้านแคตั้งอยู่  หมู่ที่  3  ตำบลแค  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  ริมถนนสายสงขลา-นาทวี การจัดการ การจัดการเรียนการสอน  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล  5 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำขวัญโรงเรียนบ้านแค  “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นวิชาการประสานชุมชน” อักษรย่อของโรงเรียนคือ “บ.ค.”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074499517 อีเมล์: ban.kaa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพร มะโนเรศ โทรศัพท์: 0872969882 อีเมล์: krupu1621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]