โรงเรียนบ้านแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายไฝสอน  หลีขาหรี           ผู้ทรงคุณวุฒิ          ประธานกรรมการ

  2. นายซนกิฟลี  บุญมาลี           ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ

  3. นางศุภวรรณ  คงทอง            ผู้แทนครู                 กรรมการ

  4. นายดนนา  หลีจเริญ              ผู้แทน อปท.            กรรมการ

  5. นายดนนี  หีมเหาะ                 ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ

  6. นายอิสมะแอ  เหล็มหมาน    ผู้แทนศิษย์เก่า          กรรมการ

  7. นายเหลด  หมัดมัน                ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

  8. นายคมสันต์  หลีขาหรี           ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

  9. นางเอกจิตรา  จันทร์จิตจริงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074499517 อีเมล์: ban.kaa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพร มะโนเรศ โทรศัพท์: 0872969882 อีเมล์: krupu1621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]