โรงเรียนบ้านแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช. ด.ช. นิฝาริตญ์  ราชชำรอง        ประธาน

  2. ด.ช. มูฮัมหมัดฟิกรี  ดนอารี   รองประธานคนที่ 1

  3. ด.ญ. วรรณิสา  เซ็นมุลี          รองประธานคนที่่ 2

  4. ด.ช. เฟาซี  ใบยี                   กรรมการ

  5. ด.ช.ยูโส๊ป  บูหัส                   กรรมการ

  6.ด.ช. ฟาฮัดซัน  เจะหมัด         กรรมการ

  7. ด.ช. ฮาริษ  ยะนายเดิม          กรรมการ

  8.ด.ช. ฆูลัยฟี  สาหง่อย             กรรมการ

  9.ด.ช. อติชา  หลำเหม              กรรมการ

  10. ด.ช. ศักดา  หมิยิ                 กรรมการ

  11. ด.ช. นัซรุน   หวีบู                กรรมการ

  12. ด.ช. รอมฎอน  กะสิรักษ์       กรรมการ 

  13. ด.ญ.  มารีนา  อินธิสอน        กรรมการ  

  14.ด.ญ. สุกัญญา  บู้งา              กรรมการ

  15. ด.ช. ชินวัฒน์  หมัดหลี         กรรมการ

  16. ด.ช.ดนมาเหลก  เหล็มหมาน  กรรมการ

  17. ด.ญ. อุไรดา  หมัดโร๊ะ          กรรมการ

  18. ด.ญ. ใหมสุรี  ล่าเม๊าะ          กรรมการ 

  19. ด.ญ. ฮานาน  หวังเก็ม         กรรมการ

  20. ด.ญ. ขวัญสุดา  หลำเหม      กรรมการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074499517 อีเมล์: ban.kaa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพร มะโนเรศ โทรศัพท์: 0872969882 อีเมล์: krupu1621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]