โรงเรียนบ้านแค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.             นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้เข้าเรียนจบหลักสูตร

  2.             ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

  3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  4.             ส่งเสริมการมีวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีวิตแบบวิธีไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.             ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:01:08 น.

โรงเรียนบ้านแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074499517 อีเมล์: ban.kaa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพร มะโนเรศ โทรศัพท์: 0872969882 อีเมล์: krupu1621@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]