• คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธาน
  นางสาวสุใบ  มะดีเยาะ

  รองประธาน
  นางสาวนูรีดา  เลาะมิ
  นางสาวฮัฟเสาะห์  ดะแซสาเมาะ

  เลขานุการ
  นางสาวไลลา  วาแม

  ปฏิคม
  นางสาวนูรอัยนี  ดิสธรรม

  กรรมการ
  นางสาวฟาฏีนี  งอยเจ๊ะหนิ
  นางสาวฟาดีละ  แมพรมมิ
  นางสาวฟิรดาวส์  มะยีดี
  นางสาวสุไรดา  แวสมาแอ
  เด็กหญิงรุสนานี  มะยีดี
  เด็กหญิงฟาเดีย  กาโฮง
  นายอิรฟาน  ตีมันยา
  นายอิบรอเฮม  เจะยา
  นายอิบรอเฮม  ขะเร็มดีเย๊าะ
  นายมุสตอฟา  เจะมะสอง
  นางสาวมารียะห์  สาและ
  นางสาวมัสยา  มาหิงตะ
  นางสาวสุวรรณี  หะมะ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-31 11:16:06 น.

โรงเรียนบ้านสุโสะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: 1090550341@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายโกสินทร์ โสภากัณฑ์ โทรศัพท์: 0966342596 อีเมล์: somwang17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]